Canasta

rating: 1
Hráči online :
103
Kategória:
Kartové hry
Minimálny počet hráčov:
2
Trvanie hry:
cca. 21 min.
Zahraj si Canasta online!
Canasta

Canasta: Návod na hru

Hráč zaháji hru kliknutím na tlačítko „Nová hra“. Následne si určí, ktorý z hráčov si môže prisadnúť k jeho stolu, zvolí požadovanú silu protihráčov, ako aj ich počet. Okrem toho si stanoví, na koľko bodov sa bude hrať: 1.000, 2.500 alebo 5.000.

Ak chce hráč potiahnuť kartu z jedného z balíčkov, klikne na jeden z nich.

Pre kúpu odkladacej kôpky na ňu hráč klikne, a tým vrchnú kartu odloží. Aby si hráč odkladaciu kôpku mohol prezrieť, klikne na ňu ešte raz a stlačením ľavého tlačítka myši odtiahne vrchnú kartu na stranu.

Ak hráč klikne na kartu, ktorú drží na ruke, priloží sa táto automaticky k už vyloženým kartám, ku ktorým sa hodí. Ak sa karta nehodí, odloží sa na odkladaciu kôpku.

K odloženiu karty hráč používa stlačené tlačítko myši (drag&drop). Jednoducho stiahne kartu na odkladaciu kôpku a tlačítko myši pustí.

Aby mohol hráč vyložiť, stiahne kartu stlačeným tlačítkom myši do vykladacej časti obrazovky a tam tlačítko myši pustí (drag&drop).

Ak hráč na vyložené karty klikne, priloží tak automaticky jednu zo svojich kariet. (Najprv normálne karty, ak nie sú k dispozícii, tak použije žolíky).

Ak si hráč chce prezrieť už vyložené karty, klikne na ne a stiahne ich na stranu.

Vyložené karty stiahne hráč na ruku späť pomocou drag&drop.

V priebehu hry sa hráčovi automaticky zobrazuje Pomoc vo forme malých inštrukčných blokov informujúcich o užitočných tipoch k hre. Ak hráč práve pomoc k hre nepotrebuje, môže tento inštrukčný blok zeleným X vpravo hore zrušiť. Ak hráča tipy na hru celkovo rušia, stačí kliknúť vedľa otázky „Zobraziť tipy?“ na červené X. Tým sa mu už žiadne inštrukčné tipy nebudú zobrazovať. Ak si hráč praje tieto tipy znovu aktivovať, klikne na zelené tlačítko s otáznikom na pravej strane herného poľa.

Pravidlá hry


Kanasta je kartová hra pre dvoch až štyroch hráčov. Pri hre vo štvorici sa hrá v tíme. Na začiatku hry obdrží každý z hráčov 15, 13 alebo 11 kariet, v závislosti od počtu spoluhráčov. Hrá sa s dvoma kartovými sadami po 52 kartách a štyroch žolíkoch.

Cieľom hry je dosiahnuť čo najvyšší počet bodov. Na začiatku hry je stanovený počet bodov, na ktorý sa bude hrať. Vyhráva ten hráč, ktorý ako prvý tento počet bodov dosiahne. Ak viac hráčov naraz prekročí stanovený počet bodov, vyhráva ten, kto dosiahol najviac bodov.

V hre sú špeciálne karty. Patria k nim dvojky, žolíky, ako aj červené a čierne trojky. Žolíky a dvojky sú divoké karty a môžu zastupovať akúkoľvek inú kartu. Čierne trojky sú obranné karty a červené trojky karty prémiové. Potiahne si hráč z odkladacej kôpky červenú trojku, bude táto ihneď vyložená a hráč si môže potiahnuť náhradnú kartu.

Po rozdaní kariet sa zo zvyšných kariet vytvoria dve kôpky. Jedna z nich je talón (so zakrytými kartami) a tá druhá odkladacia kôpka, kde sú karty lícom nahor. Hráč si potiahne kartu z jednej z kôpok a odloží následne jednu zo svojich kariet na odkladaciu kôpku.

Potom, čo si hráč potiahne kartu, môže vyložiť kombináciu. Vykladať je možné len karty rovnakej hodnoty. K vyloženým kartám sa môžu priložiť aj divoké karty, avšak v rámci skupiny môžu zastupovať maximálne polovicu počtu kariet. Naviac môžu byť v jednom vyložení len tri divoké karty.Hráč môže vyložené karty pozdejšie doplňovať. Okrem toho je dôležité, aby mali vyložené karty rôzne hodnoty. Pokiaľ hráč vyloží znovu karty rovnakej hodnoty, priložia sa automaticky k iným kartám.

Na prvé vyloženie je stanovený bodový limit, ktorý je závislý od počtu nahraných bodov:

Počet nahraných bodov Potrebné body k vyloženiu
< 0 15 bodov
<1.500 50 bodov
< 3.000 90 bodov
>= 3.000 120 bodov

Ak hráč získa sedem kariet rovnakej hodnoty, ide o Kanastu. Keď neobsahujú žiadne divoké karty hovoríme o „čistej“ Kanaste.

Hráč má za určitých podmienok možnosť „odkúpiť“ odkladaciu kôpku. Na to musí buď priložiť vrchnú kartu k nejakej z vyložených kariet, alebo dokázať s touto vyloženou kartou vyložiť. Ak sa to hráčovi podarí, berie všetky karty z odkladacej kôpky.
Ak sa v kôpke nachádza divoká karta, je kôpka „zmrazená“. V tomto prípade môže hráč odkúpiť kôpku len vtedy, pokiaľ má dve normálne karty, ktoré majú rovnakú hodnotu ako vrchná karta odkladacej kôpky. Hráč potom musí tieto tri karty spoločne vyložiť. Eventuálne môže vrchnú kartu priložiť ku kartám rovnakej hodnoty. Ak je vrchná karta odkladacej kôpky čierna trojka alebo divoká karta, nie je možné odkladaciu kôpku odkúpiť. V tomto prípade je kôpka blokovaná a nemôže byť odkúpená.

Tip: Čím je odkladacia kôpka väčšia, tým je cennejšia. Odkúpením kôpky získa hráč mnoho šancí na mnohé kombinácie.

Hráč má možnosť hru zavrieť, keď vyloží alebo odloží z ruky všetky karty (alebo všetky až na jednu kartu) a vytvorí aspoň jednu Kanastu. Následne sa obom hráčom sčítajú  body. Podľa bodového hodnotenia budú karty ohodnotené pozitívne a karty, ktoré hráč drží na ruke, negatívne.

Bodové hodnotenie


Hodnoty kariet v hre:

Žolík: 50 bodov
Eso: 20 bodov
2: 20 bodov
Kráľ, Dáma, Dolník, 10, 9, 8: 10 bodov
7, 6, 5, 4: 5 bodov

Trojky majú osobitné hodnotenie. Za každú červenú trojku obdrží hráč 100 bodov. Ak má hráč všetky červené trojky, získa 800 bodov (namiesto 400).

Za uzavretie kola hráč získa 100 bodov.

Za „Kanastu z ruky“ 200 bodov. „Kanasta z ruky“ znamená, že hráč vyloží všetky karty naraz.

Za každú pravú („čistú“) Kanastu (sedem kariet bez žolíka) obdrží hráč 500 bodov. Za nepravú („špinavú“) Kanastu (so žolíkom) 300 bodov.

Štatistika

Feedback